RSS

2/11/2010

งานประกวด ศิลปะปูนปั้น

สวัสดีค่ะ
     เพื่อนๆ ที่ชอบและสนใจในงานศิลปะปูนปั้น ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 10  (The 10th Thailand Art of Stucco Contest)  ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเงินรางวัลมากมาย


รับสมัคร  9-12 กุมภาพันธ์ 2553
วันแข่งขัน  5-9 พฤษภาคม 2553
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท
1)  การปั้นปูนสด
2)  การปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ
3)  ผลงานสำเร็จรูป  ปฏิมากรรมลอยตัว

ผู้มิสิทธิ์เข้าประกวดแบ่งเป็น
- ระดับประชาชน  มีสัญชาติไทย
- ระดับเยาวชน มีสัญชาติไทย อายุ15-22 ปี

หัวข้อการประกวด
1. ประเภทปั้นปูนสด หัวข้อการประกวด คือ “พระราชพิธี 12 เดือน”
2. ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอ หัวข้อการประกวด คือ “ประเพณีท้องถิ่น”
3. ประเภทผลงานสำเร็จรูป หัวข้อการประกวด คือ “การอนุรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม”
4. ประเภทเยาวชน ปั้นปูนสำเร็จรูป หัวข้อการประกวด คือ “การละเล่นไทย”

สอบถามรายละเอียดได้ที่  กระทรวงวัฒนธรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมปฎิมากรไทย และบริษัท ทีพีไอ โพลิน จำกัด (มหาชน)