RSS

7/31/2011

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ-เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ (3) -HRH Princess Bejaratana (3)

Hello again
This is the last part of HRH Princess Bejaratana's biography with our deeply condolence.

พระอาการประชวรที่ยาวนาน

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีพระอาการประชวรตามพระชันษา คณะแพทย์จากศิริราชพยาบาลได้ถวายการรักษา และเฝ้าระวังพระอาการอย่างใกล้ชิด ในเวลาต่อมาทรงเริ่มมีพระอาการเส้นพระโลหิตอุดตัน ทรงรับสั่งน้อยลง แต่ทรงทราบกิจทุกเรื่อง แต่พระอาการดังกล่าวทำให้พระวรกายด้านซ้ายขยับยาก คณะแพทย์ศิริราชจึงได้ถวายพระโอสถ มีนางพยาบาลมาดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีนักกายภาพบำบัดมาถวายการออกกำลัง ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กล่าวถึงพระอาการประชวรของพระองค์ว่า พระองค์ทรงไม่สามารถรับสั่งได้แต่ทรงเข้าพระทัยทุกอย่าง พระองค์จะทรงพยักพระพักตร์แสดงว่าทรงเข้าพระทัย

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ ตึก 84 ปี ชั้น 5 ด้านตะวันออก โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับ และสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 16 นาฬิกา 37 นาที วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 รวมพระชันษา 85 ปีพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่มีชนม์ชีพยาวนานถึง 4 รัชกาล

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระองค์ประสูติในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 และสิ้นพระชมน์ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 โดยตามฐานันดรศักดิ์แล้ว สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับรัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน แต่ที่ไม่ใช้นำพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ” เพราะจะไปซ้ำซ้อนกับ “สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา” ผู้เป็นพระโสทรเชษฐภคินีแท้ๆ (พี่สาวแท้ๆ) ดังนั้นจึงเลี่ยงคำเป็น “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ” แทน ซึ่งไม่เคยปรากฎเจ้านายพระองค์ใดที่มีคำนำพระนามดั่งนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์

ทางบล็อก mingclayflower.blogspot.com อาจารย์และทีมงานจึงขอร่วมแสดงความอาลัย และเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์กษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาตลอดมา

ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพประกอบ จากเว็บวิพิกิเดีย และ เว็บผู้จัดการออนไลน์ ด้วยค่ะ

อ่านย้อนหลัง (Previous), อ่านถัดไป (Cont.)

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ-เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ (2) -HRH Princess Bejaratana (2)

Hello again
Let's continue reading the Biography of HRH Princess Bejaratana.

สวัสดีค่ะ
มาอ่านพระราชประวัติกันต่อนะคะ

พระองค์ประสูติได้เพียง 1 วัน เสด็จพ่อ (ร.6) ก็เสด็จสวรรคต

ทันทีที่พระนางเจ้าสุวัทนาฯ มีพระประสูติการเจ้าฟ้าหญิงในวันที่ 24 พฤศจิกายน จากนั้นในเวลาบ่าย เจ้าพระยารามราฆพ ได้เข้าเฝ้าฯ และกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ประสูติ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ” เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว มีพระราชดำรัสว่า “ก็ดีเหมือนกัน” จนรุ่งขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน เจ้าพระยารามราฆพ เชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์น้อยไปเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมชนกนาถผู้ทรงพระประชวรหนักบนพระแท่น เมื่อทอดพระเนตรแล้ว ทรงพยายามยกพระหัตถ์ขึ้นสัมผัสพระราชธิดา แต่ก็ทรงอ่อนพระกำลังมากจนไม่สามารถจะทรงยกพระหัตถ์ได้เนื่องจากขณะนั้นมีพระอาการประชวรอยู่ในขั้นวิกฤต เจ้าพระยารามราฆพจึงเชิญพระหัตถ์ขึ้นสัมผัสพระราชธิดา เมื่อจะเชิญเสด็จพระราชกุมารีกลับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโบกพระหัตถ์แสดงพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรพระราชธิดาอีกครั้ง จึงเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอมาเฝ้าฯ เป็นครั้งที่สอง และเป็นครั้งสุดท้ายแห่งพระชนมชีพจนกลางดึกคืนนั้นเองก็เสด็จสวรรคต


ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนต่างๆ ถึง 30 แห่ง

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงรับสถาบัน และองค์กรต่างๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนกว่า 30 แห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนราชินี โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนสภาราชินี โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง โรงเรียนเพชรรัชต์ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา โรงเรียนสยามธุรกิจ สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการสยาม วชิรพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิริราชพยาบาล กิจการลูกเสือ-เนตรนารี และกิจการอาสาสมัครรักษาดินแดน ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์อื่นๆ

พระตำหนักของพระองค์มีเพียง 2 แห่ง

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงประทับ ณ วังรื่นฤดี (ซอยสุขุมวิท 38) ตั้งแต่ปี 2502 ตราบจนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนในช่วงฤดูร้อนพระองค์จะเสด็จแปรที่ประทับไปยังตำหนักพัชราลัย ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อตอนหน้านะคะ

ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพประกอบ จากเว็บวิพิกิเดีย และ เว็บผู้จัดการออนไลน์ ด้วยค่ะ


อ่านย้อนหลัง (Previous), อ่านถัดไป (Cont.)

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ-เจ้าฟ้าเพชรรัตน์-HRH Princess Bejaratana

Dear friends

We would like to take this opportunity to express our deeply condolence to the passing away of Our
HRH Princess Bejaratana.


Princess Bejaratana, the only daughter of King Rama VI, passed away in afternoon of Wed. 27 July 2011 at the age of 85 due to blood infection, the Royal Household announced.


สวัสดีค่ะเพื่อนๆ
เพื่อนๆ หลายท่าน โดยเฉพาะท่านที่อยู่ต่างประเทศ  อาจจะยังไม่ทราบข่าวอันเศร้าสลดนี้...

เย็นของวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมาท้องฟ้ากรุงเทพมืดครึ้มเหมือนฝนกำลังตั้งเค้าประหนึ่งเป็นการอาลัยยิ่งครั้งสุดท้ายต่อการสิ้นพระชนม์ของ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

วันนี้เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระองค์ท่านตลอดพระชนม์ชีพที่ยาวนานถึง 4 รัชกาลเจ้าแผ่นดิน ทางบล็อกเล็กๆ ของเรา mingclayflower.blogspot.com จึงได้นำพระราชประวัติของพระองค์ท่านมาเผยแพร่เพื่อเป็นการร่วมอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านในครั้งนี้พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวของรัชกาลที่ 6

สมเด็จทรงเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ซึ่งพระนามว่า “เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” เป็นพระนามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.7) พระราชทานให้ใช้คำนำหน้าพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกคำนำหน้าพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ และคำนำหน้าพระนามนี้ยังใช้จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน (ร.9)

อ่านต่อตอนหน้านะคะ

ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพประกอบ จากเว็บวิพิกิเดีย และ เว็บผู้จัดการออนไลน์ ด้วยค่ะ


อ่านย้อนหลัง (Previous), อ่านถัดไป (Cont.)

7/30/2011

ต้นกล้วยดินญี่ปุ่น (6) - Banana tree clay (6)

Hello friends

Thanks so much for your kind visit our blog, you can reach us at distar10@live.com


Banana fruit with nice shealth (leaves), all sculpted by hand with clay.


Banana fruit with tiny black spot at the end.


Banana fruit  and flowers.


Nice banana flowers


Plant of shealth


Beautiful banana with dried leaves.


สวัสดีอีกครั้งค่ะ


เมื่อวานเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  บล็อกของเราก็พยายามใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเช่นกันค่ะ

อาจจะมีหลุดๆ ไปบ้างก็ขออภัยด้วยค่ะอ่านย้อนหลัง (Previous), อ่านถัดไป (Cont.)

All texts and images are copyrighted, with all rights reserved.
ข้อความและรูปภาพทั้งหมด มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดในเว็ปบล็อกนี้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบ

ต้นกล้วยดินญี่ปุ่น (5) - Banana tree clay (5)

Dear friends
This is the last weekend of July 2011.


Very sorry to miss updating my blog, with my urgent and unexpected things happened in this July 2011.

But still miss you all.I have been prepared many colors of Peony clay flowers, but some technical problem, could not resize the photo.


It had took time for me to amend, but sorry could not work.
After well fixed will show varieties color of Peony which sculpted by my friends and myself.
 Only one set of pix workable is Banana clay. So let's see together...
สวัสดีค่ะ
สัปดาห์สุดท้ายของกค. 2554


ไม่ได้อัพเดทเสียนาน  ต้องขออภัยด้วย เพราะมีเรื่องยุ่งๆ หลายอย่างค่ะ


วันนี้ตั้งใจจะลง Peony หรือโบตั๋นดินญี่ปุ่น  แต่ขัดข้องลดขนาดภาพไม่ได้


จึงขอลงต้นกล้วยดินญี่ปุ่นแทนนะคะ  สวยไม่แพ้กันค่ะ

อ่านย้อนหลัง (Previous), อ่านถัดไป (Cont.)

All texts and images are copyrighted, with all rights reserved.
ข้อความและรูปภาพทั้งหมด มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดในเว็ปบล็อกนี้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบ

7/24/2011

Pls be careful of scammers (2)

Hello again
How's your weekend?


These dolls were shot from International Dolls Exhibition in at Department Store in Bangkok.


For those who love dolls and may get some idea to sculpt your doll clay.In addtion, we would like to remind dear friends again, don't easy to give your name and password


 to the spam who may refer them as centercare of Hotmail, Yahoo, Gmail etc.

สวัสดีอีกครั้งค่ะ
ตุุ๊กตาน่ารักๆ จากถ่ายจากงาน International Dolls ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ


 อยากให้เพื่อนๆ ระมัดระวังเรื่อง  ถ้ามีเมลล์จาก carecenter ของ Hotmail, Yahoo ฯลฯ ทำทีแจ้งว่าขอ update


ชื่อ นามสกุล email password และ email ที่ 2 จากท่าน  อย่าหลงเชื่อเขา ไม่ต้องให้เด็ดขาดนะคะ


เขากำลัง hack ข้อมูลจากท่าน  หากเกิดพลาดไป  ให้รีบเปลี่ยน password ของคุณทันทีค่ะอ่านย้อนหลัง (Previous), อ่านถัดไป (Cont.)

All texts and images are copyrighted, with all rights reserved.
ข้อความและรูปภาพทั้งหมด มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดในเว็ปบล็อกนี้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบ7/21/2011

Pls be careful of scammers (1)

Dear friends

You may get a spam email telling that one of your friends travel to UK London for a seminar and having some trouble.  Then asking you for an urgent loan to sort-out the bills ie. hotel.  Please ignore those kind of mails and don't reply to those spammers.


Additionally, please do not give your name and password to someone who emails you, they may refer themselves as carecenter of Hotmail or Window live or Yahoo etc. Those are scammers.สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ
ช่วงนี้ขอให้ระมัดระวัง เมลล์หลอกลวงจากมิจฉาชีพที่เข้ามาล้วงข้อมูลจากเพื่อน


 แล้วส่งเมลล์หลอกลวง ตกทรัพย์จากเพื่อน ยกตัวอย่าง เช่น มีเมลล์แจ้งว่าเพื่อนของคุณเดินทางไปต่างประเทศ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน กระเป๋าเงินและบัตรเครดิตหาย มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องการขอยืมเงินจากท่าน เพื่อจ่ายค่าโรงแรมที่พัก ฯลฯ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดี

กรุณาใช้วิจารณญานของท่าน อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะอ่านต่อตอนหน้านะคะ  วันนี้ตุ๊กตาของเราเลยไม่ยิ้มแย้มเลย...


อ่านย้อนหลัง (Previous), อ่านถัดไป (Cont.)