RSS

1/17/2010

เศรษฐกิจพอเพียง

ซุ้มมูลนิธิฯ น่าสนใจมากค่ะ

    นอกจากจะมีซุ้มร้านค้าดารา ซุ้มภริยาข้าราชการ โรงแรมจำหน่ายเค้กและเครื่องดื่ม และซุ้มจำหน่ายสินค้านานาชนิดแล้ว ยังมีอีกบริเวณหนึ่งที่น่าสนใจคือ ซุ้มมูลนิธิฯ ซึ่งแสดงบ้าน ที่พักชั่วคราวให้ผู้ประสบอุทกภัย การทำกสิกรรม แปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ เช่นหมู นกกระทา กบ ฯลฯ แต่ไม่ใช่เป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์แบบทั่วไปที่เราเคยเห็นนะคะ


     เพื่อนๆ เคยคิดไหมว่า นอกจากเราจะปลูกพืชผักสวนครัวลงบนพื้นดินแล้ว ยังปลูกแบบสวนลอยฟ้าได้อีก คือปลูกบนกาบมะพร้าวแล้วห้อยแขวนไว้ 
แต่ที่แปลกและสร้างสรรค์กว่านั้นก็คือ การปลูกพืชบนต้นกล้วย
      นอกจากนี้ ยังมีการทำปุ๋ยชีวภาพ เพาะเห็ดในตะกร้า เพาะถั่วงอกในหม้อดิน มีป้ายเขียนบอกวิธีว่าทำอย่างไร การเลี้ยงหมูหลุม กบโคนโด เลี้ยงอย่างไรให้ประหยัดพื้นที่ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ น่าทึ่งและน่าชมเชยจริงๆ สำหรับการให้ความรู้เช่นนี้กับประชาชน

      มูลนิธิฯ จะมีวิทยากรสอนและอบรมว่าควรทำอย่างไร นับว่าได้ความรู้อย่างมากและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างได้ผลทีเดียว ที่ซุ้มนี้เราได้ซื้อหนังสือมาหนึ่งเล่มชื่อ แผนชีวิต/ครอบครัว รวมกันเรียนรู้ แยกกันทำ ซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างมาก แนะการแก้ไขปัญหาความยากจน และปรับแนวทางในการดำรงชีวิต ให้พอมี พอกิน พอใช้ ตามปรัชญาพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ราคาเล่มละ 120 บาทแต่มีเนื้อหาสาระเพียบ มีประโยขน์มากจริงๆ ค่ะ  อ่านแล้วอยากจะลองทำตามบ้างหากมีพื้นที่อำนวย


นวดเท้า
พาเพื่อนๆมาชมงานหลายซุ้มแล้ว ตอนแรกกะว่าจะเขียนเฉพาะส่วนที่เดินชมสวนกล้วยไม้ ดอกไม้เท่านั้น แต่ก็เห็นว่าในบริเวณงานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสาระอีกหลายแห่ง จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้พบเห็นให้กับเพื่อนๆ ที่พลาดโอกาสไปงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

เดินเมื่อยแล้วก็เห็นซุ้มสินค้าที่ระลึกจากจังหวัดต่างๆ มีบริการนวดแผนโบราณด้วย จึงขอนั่งพักสักหน่อยและอุดหนุนบริการนวดฝ่าเท้า  ซึ่งเป็นบริการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ ค่ะ

No comments:

Post a Comment