RSS

1/29/2010

วัดจุฬามณี อุโบสถหลังเก่า

     ส่วนทางขึ้นบันไดอีกด้านหนึ่งก็เป็นมุมสบายๆ ของร้านกาแฟ บรรยากาศร่มรื่นเพราะอยู่ใต้เงาร่มไม้


     หลังจากไปสักการะและทำบุญแล้ว เดินลงมาได้พบกับการแกะกะลาตาเดียวเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ผู้แกะได้เล่าให้ฟังว่าคนโบราณเชื่อกันว่า การมีรูปสัตว์ที่ทำด้วยกะลาตาเดียวอยู่ในบ้าน จะทำให้บ้านอยู่ดีมีสุข กะลาตาเดียวนั้นหาค่อนข้างยาก เพราะส่วนใหญ่จะมีสองตา

   
เดินมาตามทางออกจะพบร้านขายผลไม้ ขนมพื้นเมือง เครื่องดื่ม ฯลฯ เรียงรายอยู่หลายร้าน แล้วเหล่าสาวๆ ก็มาไหว้พระกันอีก ด้วยกุหลาบเก้าดอกธูปเก้าดอก ทำบุญกันจนหน้าแช่มชื่นแล้วก็มาที่อุทยานร.2 ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเลย ประมาณหนึ่งกิโลเมตรไม่ลืมที่จะเก็บภาพดอกไม้สวยๆ มาฝากเพื่อนๆ  ดอกราตรี (เล็บมือนาง) และบัวขาบ (บัวสีน้ำเงิน) ถ่ายที่บริเวณวัดจุฬามณีค่ะ

No comments:

Post a Comment