RSS

1/11/2010

ตุ๊กตาดินเด็กกับดนตรีไทย(1) - Thai dolls and Musical Instrumen (1)

ตุ๊กตาดินเด็กกับดนตรีไทย - Thai dolls and Musical Instrument

     ดนตรีไทย  เป็นศิลปะการเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่ง  ที่ให้ความไพเราะ ความบันเทิงกับผู้ฟัง  ดนตรีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็น ขิม ซอ กลอง ระนาด หรือฆ้อง ฯลฯ

     ตุ๊กตาดินเด็กกับดนตรีไทย  ก็เป็นงานปั้นจากดินญี่ปุ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความน่ารักของเด็กๆ ในชุดแต่งกายแบบไทย และกำลังบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ  ดูสวยงามน่ารักมากเลยใช่ไหมคะ
อ่านย้อนหลัง (Previous), อ่านถัดไป (Cont.)

All texts and images are copyrighted, with all rights reserved.
ข้อความและรูปภาพทั้งหมด มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดในเว็ปบล็อกนี้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบ


No comments:

Post a Comment