RSS

3/08/2010

หอศิลป์กรุงเทพฯ - รัฐสภาใหม่ (5)

อีกนิทรรศการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ  มีโมเดลของอาคารรัฐสภาที่เข้าประกวด  ล้วนแต่ต้องใช้มันสมองและฝีมือในการสร้างสรรค์  นั่นคือ  นิทรรศการผลงานการประกวดสถาปัตยกรรมอาคารรัฐสภา  จัดแสดงที่ชั้น 7 จนถึงวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 นี้นะคะ  อย่าลืมไปชมกันนะคะที่หอศิลป์ฯ  เพราะโมเดลงานที่น่าสนใจ งานถูกสัดส่วน และละเอียดมากเลยค่ะ  งานประกวดระดับชาติจริงๆ  ถ้าเพื่อนๆ ชอบงานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ ประดิษฐ์ ฯลฯ  งานนี้ก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะ


“ รัฐสภาใหม่ ”
     นิทรรศการการประกวดแบบทางสถาปัตยกรรมอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยเป็นการรวบรวมผลงานที่เข้ารอบ ผลงานคัดเลือก และผลงานที่ชนะการประกวดแบบ รวมถึงการแสดงแนวความคิดและที่มาของการประกวด นิทรรศการนี้นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของอาคารรัฐสภารวมถึงความคิดและวิสัยทัศน์ของสถาปนิกชั้นนำในยุคปัจจุบันของไทย

มีผู้ส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ผลงานแสดงโชว์ที่ฝาผนังทั้งสองชั้น

โมเดลที่ชนะการประกวดแบบคือ รูปด้านล่างค่ะ
บรรยากาศจำลองในยามเย็นริมแม่น้ำเจ้าพระยา
     ในแต่ละแบบ  เขาจะเสนอที่มาของความคิด  การออกแบบทั้งภายนอกและการตกแต่งภายใน  ห้องประชุมรัฐสภา ห้องทำงานสส. ห้องอาหาร ฯลฯ  รัฐสภาแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่ย่านเกียกกาย บางกรวย  ภายในเนื้อที่ 119 ไร่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ตกแต่งไม่น้อยเลย 12,000 ล้าบบาท เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอภิมหาโปรเจ็ค พอๆ กับการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าใต้ดิน ฯลฯ เนื้อที่ใช้สอยในรัฐสภา 300,000 ตารางเมตร  (ขณะที่รัฐสภาใหม่ของจีนมีเนื้อที่ 200,000 ตารางเมตร และใช้เวลาก่อสร้าง 10 เดือน  ข้อมูล PAIDOO.NET) รองรับข้าราชการ การประชุม นักการเมือง ส.ส. ส.ว.อีกนับพันคน ทูตานุทูตต่างประเทศ และยังมีพื้นที่สำหรับลานประชาชน และเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวอีกต่างหากเนื่องจากอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ใช้เวลาในการก่อสร้าง 900 วัน  เปิดใช้พศ. 2556 นี้ค่ะ