RSS

12/25/2009

กล้วยไม้หวาย - Dendrobium Clay Flower

กล้วยไม้หวาย (Dendrobium) เป็นหนึ่งในกล้วยไม้ที่นิยมประดิษฐ์ด้วยดิน  มีทั้งหวายแคระ และหวายพันธุ์ใหญ่  หวายแคระ ดอกและต้นจะเล็กกว่าหวายใหญ่  กล้วยไม้หวายมีหลากหลายสีสันและฟอร์มของดอกที่แตกต่างกัน  แต่ที่นิยมทำกันคือสีม่วงแดง 

Dendrobium - Handmade Clay flowers
                                        
Dendrobium - Japanese / Thai clay flowers
Dendrobium - Thai / Japanese Clays flowers

No comments:

Post a Comment